Cài đặt từ Store

- Đối với iOS: tải tại đây

- Đối với Android: tải tại đây

Tải và cài đặt chơi game trên PC

Trước tiên, Chiến Binh cần tải và cài đặt ứng dụng giả lập trên PC. Có hai ứng dụng giả lập phổ biến mà các chư vị có thể chọn lựa và cài đặt, đó là Droid4X và BlueStacks:

- Droid4X: http://www.droid4x.com/ (Chọn mục Download simulator để tải Droid4X)

- BlueStacks: http://www.bluestacks.com/

Tải file APK Chiến Binh Vũ Trụ: tải tại đây

Sau khi tải thành công, mở thư mục lưu trữ bộ cài game Chiến Binh Vũ Trụ vừa được tải về.

Click đúp vào file APK Chiến Binh Vũ Trụ, game sẽ được tự động cài đặt vào BlueStacks hoặc Droid4X.

Sau khi có thông báo cài đặt thành công, Chiến Binh chỉ cần bấm vào biểu tượng của Chiến Binh Vũ Trụ ở màn hình BlueStacks hoặc Droid4x và bắt đầu chơi game. 

Chiến Binh Vũ Trụ

Sau khi tải game về điện thoại cài đặt và chơi. Nếu các Chiến Binh muốn gỡ bỏ (remove) thì làm theo các bước sau:

Vào vị trí game được cài đặt.

Giữ ngón tay trên biểu tượng (icon) game khoảng 2 giây, tại biểu tượng game xuất hiện dấu gạch chéo chữ "X".  

Chọn vào dấu X, hệ thống thông báo hỏi "Xóa” Chiến Binh Vũ Trụ cũng sẽ xóa tất cả dữ liệu".  

Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác gỡ bỏ game Chiến Binh Vũ Trụ.

Đối với Android 

Vào Nút Setting hoặc Cài Đặt (tên gọi của nút tùy theo từng loại ngôn ngữ của máy).

Trong mục Setting (hoặc Cài Đặt) chọn nút App (hoặc có tên khác là nút Ứng Dụng).

Chọn biểu tượng game Chiến Binh Vũ Trụ.

Chọn nút Uninstall (hoặc nút Gỡ Bỏ cài đặt).

Sau đó chọn nút OK.

Hoàn tất gỡ bỏ game Hải Trình Huyền Thoại.

Đối với giả lập Blue Stack/Droid4x trên PC

Bấm vào biểu tượng Start của Window sau đó chọn => Control Panel.

Chọn Programs => Programs and Features.

Chọn biểu tượng phần mềm Blue Stack/Droid4x => chọn Uninstall.

Bấm Yes để được tiến hành gỡ bỏ hoàn toàn bộ giả lập và Game trên PC.

Lưu ý