CHIẾN BINH VŨ TRỤ
Hotline: 19007189

Đổi Ngọc Liên Tục Tuần 13.

15-02-2022

Phạm vi

- Tất cả các máy chủ mở trên 84 ngày.

Nội dung sự kiện

- Người chơi sử dụng Tử Ngọc, Lam Ngọc để đổi thưởng, đồi liên tục nhận được phần thưởng gấp bội.

Lưu ý: Mỗi ngày mỗi gói chỉ được mua 1 lần.

 

Phần thưởng

Gói Bạch Ngọc

Ngày Phần Thưởng Số lượng
1 Kim Cương 80
Mảnh Dende 10
Zeni 100000
Xu Trang Bị - Hiếm 10
2 Kim Cương 80
Mảnh Dende 10
Zeni 100000
Xu Trang Bị - Hiếm 20
3 Kim Cương 200
Mảnh Dende 10
Zeni 200000
Xu Trang Bị - Hiếm 30
4 Kim Cương 80
Mảnh Dende 10
Zeni 100000
Xu Trang Bị - Hiếm 40
5 Kim Cương 80
Mảnh Dende 10
Zeni 100000
Xu Trang Bị - Hiếm 50
6 Kim Cương 200
Mảnh Dende 10
Zeni 200000
Xu Trang Bị - Hiếm 60
7 Kim Cương 400
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 20
Zeni 400000
Xu Trang Bị - Hiếm 70

Gói Tử Ngọc

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 Kim Cương 800
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 10
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
2 Kim Cương 800
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 10
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
3 Kim Cương 800
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 15
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
4 Kim Cương 800
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 15
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
5 Kim Cương 800
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 20
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
6 Kim Cương 1200
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 20
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 20
Rương Trang Bị Thần Thoại 1
7 Kim Cương 2400
Mảnh Dende 60
Xu Trang Bị - Cực Hiếm 30
Rương Trang Bị Thần Thoại 1

Chúc các Chiến Binh sẽ có những giây phút vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----