CHIẾN BINH VŨ TRỤ
Hotline: 19007189

Thượng Đế Tối Cao Tuần 13.

15-02-2022

Phạm vi

- Tất cả các máy chủ mở trên 84 ngày.

Nội dung sự kiện

- Người chơi hoàn thành các nhiệm vụ để thu thập Năng Lượng Rồng Thần.

- Sử dụng Năng Lượng Rồng Thần để đổi thưởng tương ứng.

- Ngoài ra, người chơi khi tham gia vượt ải cũng có thể nhận được Năng Lượng Rồng Thần.

Nhiệm vụ

Nhiệm Vụ Số Lượng Năng Lượng Nhận Được
Đăng nhập vào game 2
Sử dụng Chiến Binh hệ Sức Mạnh vượt thành công Chiến Dịch hoặc Tháp Mèo Karin 1 lần 5
Sử dụng Chiến Binh hệ Nhanh Nhẹn vượt thành công Chiến Dịch hoặc Tháp Mèo Karin 1 lần 5
Sử dụng Chiến Binh hệ Kỹ Năng vượt thành công Chiến Dịch hoặc Tháp Mèo Karin 1 lần 5
Sử dụng Chiến Binh hệ Sinh Khí vượt thành công Chiến Dịch hoặc Tháp Mèo Karin 1 lần 5
Hoàn thành Thám Hiểm Hợp Tác 1 lần 2
Chiêu mộ Chiến Binh 1 lần 2
Tặng điểm tình bạn 1 lần 2
Mua 1 vật phẩm bất kỳ tại Cửa Hàng 1 lần 2
Hoàn thành Cung Ứng 1 lần 2
Dùng nhận nhanh phần thưởng AFK 2 lần 5
Tham gia Boss Dã Ngoại 1 lần 5
Tham gia Boss Thế Giới 1 lần 10
Hoàn thành Phụ Bản Gen 1 lần 5
Hoàn thanh nạp bất kỳ vào game 20

* Nhiệm vụ sẽ reset mỗi ngày

Phần thưởng

Quà Thưởng Số Lượng Năng Lượng Cần Đổi Số Lượng Giới Hạn
Zeni 10000 5 100
Chiến Hồn 5000 5 100
Đá Đột Phá 10 10 50
Thẻ Chiêu Mộ 1 20 50
Ngọc Hệ 1 50 20
Mảnh 5 Sao 10 100 10
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 1 40 50
Ngọc Rồng 6 Sao 1 500 2
Ngọc Rồng 7 Sao 1 800 2
Mảnh Vegito 10 300 6
Mảnh Dende 60 1200 2

Chúc Chiến Binh có những giây phút vui vẻ, thú vị cùng Chiến Binh Vũ Trụ.

-----Bulma kính bút-----