CHIẾN BINH VŨ TRỤ
Hotline: 19007189

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 13.

15-02-2022

Phạm vi

- Tất cả các máy chủ mở trên 84 ngày.

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp Kim Cương tích lũy, đạt được các mức quy định sẽ nhận được quà tặng.

- Kim Cương nạp tích lũy chỉ tính theo số Kim Cương nạp gốc, không áp dụng cho các gói quà nạp ngày, quà phúc lợi tuần, tháng,...

- Người chơi đạt mốc tích lũy cao, có thể nhận tất cả quà mốc thấp hơn.

- Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần.

* Mỗi ngày sẽ reset mốc nạp.

Phần thưởng

Điều Kiện Quà Thưởng Số Lượng
Nạp 100 Kim Cương Zeni 100000
Chiến Hồn 10000
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 5
Nạp 300 Kim Cương Zeni 200000
Đá Đột Phá 30
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Nạp 900 Kim Cương Zeni 300000
Đá Đột Phá 50
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 10
Mảnh 5 Sao 20
Nạp 2000 Kim Cương Zeni 500000
Mảnh Vạn Năng 10
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 20
Mảnh 5 Sao 30
Nạp 5000 Kim Cương Chiến Hồn 200000
Năng Lượng Rồng Thần 30
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 20
Gen Đỏ Tùy Chọn 1
Nạp 10000 Kim Cương Chiến Hồn 300000
Ngọc Rồng 7 Sao 1
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 40
Năng Lượng Rồng Thần 50
Nạp 20000 Kim Cương Chiến Hồn 500000
Ngọc Rồng 7 Sao 2
Thẻ Chiêu Mộ Tối Thượng 60
Năng Lượng Rồng Thần 100

Chúc các Chiến Binh có những giây phút vui vẻ, thú vị cùng Chiến Binh Vũ Trụ.

-----Bulma kính bút-----